torsdag 26. februar 2009

Firefox og Zotero

Det er mange institusjoner som bruker Endnote som referanseverktøy. Dette er et relativt dyrt program. For dere som bruker nettleseren Firefox, finnes det et gratis biblioteksverktøy som heter Zotero. Ved installering blir det lagt inn en verktøylinje i tekstbehandlere, som f. eks. Word. Dermed kan du hente inn igjen den aktuelle boka og referere til sidetallet. Samtidig legges boka inn i en kildeliste bak i manuset.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar