tirsdag 17. mars 2009

NAHA-Norge

NAHA-Norges (Den norske avdelingen av Norwegian-American Historical Association) tiende seminar vil finne sted ved Norsk Utvandrermuseum, Ottestad i 2009. Temaet for dette seminaret er Cultural Inventions, Transplantations and Transnationalisms in Norwegian America. Seminaret varer fra 26.-28. juni, så sett av datoene.
Mer informasjon vil komme på NAHA-Norges hjemmesider etter hvert.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar