søndag 5. april 2009

Søkbar Ulvestad

Norway Heritage har nå laget en søkbar database på Martin Ulvestads Nordmændene i Amerika (Norwegians in America) registreringer i perioden 1825-1873. Denne databasen er fortsatt på betanivå, så den må testes mer. Det er 70963 registreringer fra 453 passasjerlister. Ikke alle ble registrert hos Ulvestad, så de kan fortsatt ha emigrert om du ikke finner dem her. Hjalmar Rue Holand var en annen som skrev en bok som inneholdt mange utvandrere. Hans bok inneholdt 3800 navn. Denne finnes i nytrykk fra Astri My Astri Publishing.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar