torsdag 21. mai 2009

Digitaliserte klassikere

Det finnes flere klassikere som er digitalisert og lagt ut på Internett. Ta en titt på disse sidene:

Dokumentasjonsprosjektet finnes denne samlingen av litteratur:

Peter Christen Asbjørnsen og Jørgen Moe (812 sider)
Absalon Pederssøn Beyer (374 sider)
Bjørnstjerne Bjørnson (9766 sider foreløpig, mer kommer)
Johan Nordahl Brun (373 sider)
Andreas Bull (101 sider)
Camilla Collett (2588 sider)
Jonas Dahl (175 sider)
Petter Dass (1117 sider)
Lorentz Dietrichson (1546 sider)
Dorothe Engelbretsdatter (431 sider)
Conradine Dunker (417 sider)
Arne Garborg (3993 sider)
N.N. (Hamarkrøniken) (30 sider)
Henrik Ibsen (1951 tekstsider og 19600 faksimilesider)
Hans Jæger (1466 sider)
Ragnhild Jølsen (990 sider)
Alexander Kielland (1562 sider)
Jonas Lie (4658 sider)
Harald Meltzer (1262 sider)
Mesteren fra Møre (124 sider)
Jørgen Moe (40 sider)
Moltke Moe (75 sider)
Sigbjørn Obstfelder (405 sider)
Claus Pavels (2107 sider)
Mattis Størssøn (143 sider)
Vilhelmine Ullmann (86 sider)
Henrik Wergeland (9836 sider)
Hanna Winsnes (412 sider)

Henrik Ibsens samlede værker, utgitt av Gyldendalske Boghandels Forlag i København i ti bind 1898-1902 er tilgjengelig på Ibsen.net.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar