fredag 1. mai 2009

Norges første telefonkatalog

Norges første telefonkatalog var et vedlegg til Morgenbladet den 20. november 1880. Selve avisen ligger ute på nettet (den er delt i to deler), men dette vedlegget ligger ikke der. Du kan søke etter avisen ved å gå til Nasjonalbibliotekets hjemmeside på www.nb.no, og skriv inn "morgenbladet 1880-11-20" i søkefeltet øverst.

Norsk Telemuseum har også en egen side som forteller telefonkatalogens historie.

For oss slektsgranskere er dette en kilde som kan si oss noe om hvorvidt folk har flyttet på seg eller dødd. Dette forutsetter selvfølgelig at vi vet hvor de bodde, og at de hadde telefon. Men utover på 1900-tallet ble dette allemannseie, og langt de fleste hadde et telefonabonnement.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar