lørdag 12. desember 2009

Amish

Jeg så i nyhetene at en Amish hadde fyllekjørt med hest og kjerre. Dette er nok ikke en hverdagskost. Jeg kjenner litt til dette folket, og har besøkt dem i Harmony, Minnesota sammen med folk som kjenner dem. De har en butikk der ute på en av gårdene med hjemmelaget godteri... Amishene er også flinke til å lage lappetepper, og jeg tok med meg et lite tilbake til Norge for et par år siden.

Amish-folket kom til Pennsylvania tidlig på 1700-tallet fra Sveits, der de var medlemmer av Amisch-kirken.

I dag finnes det en gruppe i Pennsylvania og en gruppe i Minnesota. Det som kjennertegner en Amish-gård, er at det ikke er innlagt strøm. De kjører hest og kjerre, og de går kledd slik de gjorde på 1700-tallet. Seg i mellom bruker de et spesielt språk. Det skal ha være en form for tysk, men jeg klarer ikke å oppfatte mye av det. Selv om jeg har hatt tysk på både ungdomsskolen og videregående, men det hjalp ikke mye i møte med disse menneskene. Mennene har også dette særpregede skjegget, og ingen bart. De vil som regel ikke la seg avbilde.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar