onsdag 6. oktober 2010

Når klausulene står i kø

Det er ikke lett når du blir satt til å finne ut noe om personer som levde i forrige århundre. Mye av 1900-tallet er sperra, og den neste store begivenheten er folketellingen 1910, men det er først i desember - nå er det oktober! Men hvordan kan vi finne enda nyere materiale?
I går klarte jeg å finne en person ved å kombinere flere kilder.

Det finnes på Riksarkivet spredte telefonkataloger for området utenfor Oslo. Disse ga napp i mitt tilfelle. Telefonkatalogen ga meg adresser, og ved å kombinere disse med panteregisteret, kunne jeg langsomt følge personene videre. Et annet skifte og noen andre stikkord hadde jeg fra før.

Da var disse personene så langt opp i årene at de antagelig hadde dødd på samme sted som de bodde på sine eldre dager. Dødsfallsprotokollene til lensmannen ga svar på dette. Fra dødsfallsprotokollen gikk veien til et skifte, og dermed visste jeg ganske mye mer om personene.

Et søk i DIS-Norges oversikt over Gravminner ga meg fødsel og dødsfall på flere av de som var nevnt i skiftet.

Jeg pakket sakene og satte kursen for Nationalbiblioteket. Der fant jeg flere dødsannonser i Aftenposten.

Dette er ikke den enkleste veien til å finne ut mer om nålevende personer, eller nylig avdøde personer, men det er en vei mot målet!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar