tirsdag 16. november 2010

Skannet rettergangsmateriale

Nå er også Skannet rettergangsmateriale (tingbøker) lagt ut på Internett. Tingboka er en rik kilde, men kan være vanskelig tilgjengelig på grunn av oppbygning, språk og ikke minst håndskriften. Den er en referatbok fra tinget, skrevet mens tinget pågikk. Dette foregikk etter bestemte regler, og ved å kjenne til oppbyggingen, er det lettere å forstå tingboka.

Denne kilden følger sorenskriveriene, men det finnes ikke etter det jeg kan se en guide til disse på Internett. Mange av sorenskriveriene har vært delt opp og slått sammen opp igjennom.

Boken Slektsgransking. Steg for steg med praktiske eksempler har en forklaring på hvordan tinget foregikk, og i ett av appendiksen bak i boken finnes det en oversikt over inndeling av sorenskriveriene.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar