søndag 11. september 2011

Fotoet - en talende kilde

Innen historisk metode snakker vi om stumme og talende kilder. Foto er en talende kilde. Det kan fortelle en historie. Et foto med flere personer på kan si deg mye om den tida det er tatt i, situasjonen det er tatt, og hvilke roller de ulike personene hadde. Dette kan også si noe om samfunnet på den tida, og hvordan man forholdt seg til hverandre, f. eks. i arbeidssammenheng. Et foto kan også si noe om kjønnsforskjeller og kvinners kår. Prøv å analysere et foto ut fra disse kriteriene, og se om  du får et annet resultat enn tidligere.

For å tidfeste et foto, finnes det en del bokserier med foto for hver tiår gjennom 1900-tallet både i Norge og USA. Slike bøker kan være nyttige for å finne ut omtrent når et bilde er tatt.

Det finnes flere store fotosamlinger, blant annet på Riksarkivet, men også på Internett. Disse kan hjelpe deg til å stadfeste tidspunktet for når fotoet er tatt dersom du finner lignende motiver.

Nasjonalbiblioteket har også en stor samling av foto på www.nb.no. Det samme gjelder for Norsk Folkemuseum. Mest kjent er deres samling etter fotografen Anders Beer Wilse (1865-1949), men du vil også finne mange foto av ham på www.nb.no. Du finner Norsk Folkemuseums samling på http://www.digitaltmuseum.no/info/owners/NF.

Her er en oversikt over amdre museer som har lagt samlingen sin ut på DigitaltMuseum - se http://www.digitaltmuseum.no/info/owners.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar