lørdag 3. september 2011

Leter du etter utvandra nordmenn?

Når du leter etter utvandrere, er det avhengig av når de dro, og hvor mange kilder som finnes for perioden. Ettersom vi kommer nærmere vår tid, øker antall kilder, og sjansen for å finne de du leter etter er større.

Kirkebøker
Det finnes til-og avgangslister i kirkebøkene fra 1812. Der kan du finne de som har utvandret. 
Kirkebøker kan du lese på www.arkivverket.no/URN:kb_read.

Folketellinger
Folketellingene finnes også på Digitalarkivet.no. De er ikke komplette, men finnes for flere år. Årene 1801, 1865, 1875, 1891, 1900 og 1910 er landsdekkende. Ved å søke i disse kan du komme nærmere tidspunktet de utvandret. Finnes familien f. eks. i 1865, men ikke i 1875, er sannsynligheten for at de reiste i mellomtiden stor.

Emigrantprotokoller
Fra 1867 begynte man å føre emigratprotokoller. Dette skulle være en oversikt over alle som reiste, men ikke alle er registrert. Du kan også finne emigrantprotokollene på Digitalarkivet.no. Avskriften av disse er ikke fullstendig, men de finnes på mikrofilm (Riksarkivet) og i papirkopier for noen havner (Utvandrersenteret i Stavanger).

Passasjerlister
Det finnes også noen passasjerlister med oversikt over de som reiste. Disse skulle følge med båten over til Amerika eller andre destinasjoner. Det finnes en noen passasjerlister i Digitalarkivet.no, og Norway-Heritage har en del eldre lister. En annen side som har en del slik informasjon er The Gjenvick-Gjønvik Archives. Du kan også prøver The Ships List

Ancestry.com
Denne siden er en side som du må betale for å få full tilgang til, men du kan også finne en del informasjon uten å gå inn i de skanna originalene. Dette kan være nødvendig senere for å bekrefte at du har funnet rette vedkommende. På Ancestry.com vil du ikke bare finne folketellinger, men også et vell av andre kilder.

Dette skulle gi deg et godt utgangspunkt for å begynne å lete etter de som reiste. Bygdebøker, utvandrerbøker og andre lokale kilder kan også finnes for ditt distrikt. En oversikt over bygdebøker, papir så vel som digitale, finnes på Slekt1.com (Bygdebøker i Norge i menyen på venstre side).

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar