torsdag 7. juni 2012

Feil om adopsjon

Det finnes flere slektsgrupper på Facebook, og i dag var det en av dem som hadde en tråd om adopsjon. Jeg reagerte på informasjonen som ble gitt i det ene innlegget, og gikk tilbake til mine kilder for å se om det var jeg som hadde tatt så feil om årstall og regelverk (Se Haakenstad 2010:44, Slektsgransking. Steg for steg med praktiske eksempler). Heller ingen av "ekspertene" i gruppa reagerte på dette innlegget.

Det riktige skal være:
«Lov om adopsjon 2. april 1917 vart endra ved lov 24. mai 1935 slik at det vart opna for ”sterk” adopsjon. Ved sterk adopsjon vart banda mellom biologiske foreldre og barnet brotne. Frå 1. juli 1957 var det berre høve til sterk adopsjon. Riksarkivaren har fastsett at dåpslistene i kyrkjebøkene er klausulerte frå 1. januar 1930 av omsyn til ”sterk” adopsjon, som kunne gjelda born fødde lenge før 1935.»
Kilde: Bente Kopperdal Hervik og Lars Nygaard (2005). Kyrre. Standard for dataregistrering avkyrkjebøker i Noreg. Digitalarkivet, side 11.

Det samme vil du finne hos Liv Mykland (2005). Håndbok for brukere av statsarkivene. Riksarkivet, side 91. Saken er også tatt opp i Digitalarkivets brukerforum av Yngve Nedrebø. Se disse lenkene her og her.

Forholdene før «Lov om adopsjon 2. april 1917» er et forhold mellom fosterforeldre (pleieforeldre) og fosterbarn (pleiebarn). Deretter kommer svak adopsjon fra 1917, og svak og sterk adopsjon fra 1935, mens det fra 1957 er kun sterk adopsjon – altså uten et forhold til sine biologiske foreldre.  Dermed arver du kun adoptivforeldre, ikke biologisk slik som ved svak adopsjon.

Dersom du ønsker innsyn i andres adopsjonspapirer, er klausulen 100 år. Du kan kreve innsyn i egen adopsjon.

I Våre røtter (2007) av Stoa og Sandberg opplyses det følgende under «pleiebarn» på side 176:
«Fra 1892 var det lovbestemt at barn under skolepliktig alder kunne plasseres i pleiehjem mot betaling. Meldinger om dette skulle sendes til stedets sunnhetskommisjon. I slike tilfeller skulle sunnhetskommisjonenen sørge for at det ble ført tilsyn med pleiehjemmet og hvordan barnet ble behandlet.»

Fra 1905 måtte man ha tillatelse fra Helserådet for å kunne ta i mot pleiebarn under 14 år.

Det ble registrert pleiebarn i sunnhetskommisjonens/helserådet arkiv i den aktuelle kommunen. Mellom 1905 og 1930 ble det også ført pleiebarnsbok. Det er her du vil finne alle opplysninger om barnet som er satt bort. Leter du etter pleiebarn?

Sjekk www.arkivportalen.no og skriv «pleiebarn» i søkefeltet. Begrens gjerne området til det statsarkivet som vedkommende soknet til.

 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar