torsdag 26. juli 2012

NorSlekt

Endelig er vi ute med vår første app! Denne er laget for iPhone/iPod touch og iPad. Antagelig kommer vi med flere funksjoner etter hvert.

Om appen
NorSlekt er en app som er beregnet på slektsgranskere som skal jobbe i felten. Den har notat-, bilde- og kartfunksjon.

Appen innehar en notatfunksjon som gjør det enkelt å lagre opplysninger i forbindelse med slektsgranskning. Notatene opprettes enten med stedsfunksjonen på eller av. Står stedsfunksjonen på ved opprettelse av notatet, merkes det med dine koordinater når det lagres, og kan i ettertid vises i appens kartside. Du kan også ta et bilde som legges til notatet.

En innebygd GPS-funksjon vil også vise deg hvor du befinner deg akkurat nå. Du kan veksle mellom tre kart ved å klikke knappen Karttype øverst til høyre - Standard, Satelitt og Hybrid. Ved å legge til et notat under Mine Notater, legges GPS-koordinatene til det stedet du befinner deg på til notatet. Du kan endre eller slette et notat. Når du endrer et notat i ettertid, endres ikke de opprinnelige koordinatene, kun teksten i notatet. Husk at GPS-en kan ha en feilmargin når det gjelder koordinater.

Du kan senere sende notatet som e-post. Klikk Send (e-postefunksjonen) for å sende e-posten. Bildet lastes da inn som en del av e-posten. Dette kan ta litt tid.
Åpner du Kart-funksjonen i appen, vil du se på kartet hvor du har vært når du har lagt til notater ved hjelp av kartnåler. Notatene kan åpnes ved å klikke på nålen, og deretter på den blå pila som dukker opp i etiketten for notatet. Du kan bruke Notat-funksjonen uavhengig av Kart-funksjonen.
Kodene til appen er laget av Bill Ray (http://ronsit.blogspot.co.uk/) og Norapp (www.norapp.no), for oss. Ikoner ved The Working Group (http://www.theworkinggroup.ca) og Liv Marit Haakenstad. Ferdigstilling av app ved Liv Marit Haakenstad. Alle rettigheter til innhold og app tilhører Liv Marit Haakenstad, www.genit.no.

Om prosjektet
Denne appen er en del av prosjektet «Norwegian Ancestry», en bok om norsk slektsgransking på engelsk. Kjøp av denne appen bidrar til at arbeidet med å oversette boka fra norsk til engelsk kan fortsette.
Prosjektets hjemmeside finner du på www.norwegianancestry.com. Ønsker du å støtte oss ytterligere kan du donere fra hjemmesiden.

Kjøp av app
Du kan kjøpe appen i iTunes appstore.
For iPhone/iPod touch/iPad se http://itunes.apple.com/no/app/norslekt/id529463038?l=nb&mt=8

Støttesider
Vi har også egen støtteside for appen. Denne finner du på http://www.genit.no/index.php?option=com_content&view=article&id=89&Itemid=70

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar