lørdag 1. september 2012

Etternavnet kan gi svar

I dagens utgave av Genit Daily News kan du lese artikkelen The Origin of Your Ancestral Surname May Be a Genealogy Clue. Der skriver Chuck Livermore at hans etternavn er et geografisk etternavn.

Det finnes mange slike etternavn i USA som kan si noe om hvor du kommer fra i Norge. Bodo, Christiana og Bergen er eksempler på bynavn. I tillegg finnes det eksempler på mindre steder, som småsteder som Biri, eller gårdsnavn som Steig, Hegge og Huskelhus. De tre sistnevnte gårdsnavnene har jeg funnet igjen i Wisconsin, både som gårdsnavn og veinavn.

Andre navn vil være basert på yrker - kanskje ikke så mye i Norge som i andre land. Baker, Miller (møller) og Smith (for balcksmith: smed) er slike eksempler.

Patronymikon er den mest vanlige etternavnsformen i Norge. Sønnen til Hans ble til Hansen, sønnen til Ole til Olsen osv. Jentenes navn ble Olsdatter og Hansdatter. I noen tilfeller ble morens navn brukt, som Annesen eller Annesdatter. En del beholdt denne formen i USA, men mange tok norske gårdsnavn.

Det finnes svært få norskamerikanere som bærer navnet på en husmannsplass som etternavn. Stedsnavnet Westby i Wisconsin er et unntak. Vestby var en husmannsplass under Gullord i Biri.

Er du på jakt etter et litt mer spesielt etternavn enn Hansen, kan du bruke siden www.surnamenavigator.org til å søke etter navnet på mange sider samtidig. Det kommer opp mange sider med resultater.

En oversikt over norske etternavn finnes på www.rootsweb.ancestry.com/~wgnorway/name-idx.html

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar