søndag 21. oktober 2012

Nordisk konferanse om mobil læring

NORDISK NVL-KONFERANSE OM MOBIL LÆRING NVL i samarbeid med Handelshøyskolen BI, NFF og Mobilskole arrangerer en nordisk konferanse på BI i Oslo den 31. oktober. Konferansen er kommet i stand som en oppfølger til det nasjonale mobillæringsseminaret i Oslo i 2011.Tema er nordiske erfaringer og utfordringer med mobil læring. Målgruppen er alle som er interessert i hvordan telefonen kan nyttes i undervisningssammenheng. Det vil bli anledning til å prøve selv. En forutsetning for å delta er at man har med seg mobiltelefon på konferansen. Konferanseavgift er kr 200,-. Påmelding til kjendlie@nade-nff.no.

Jeg har deltatt i Det digitale Nord som er bidragsytere til konferansen.

Se http://www.nade-nff.no/ for mer informasjon. Programmet finner du på http://www.nade-nff.no/files/ffbfgntlczsvlrtswgytd(1).pdf.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar