fredag 19. oktober 2012

Våre Røtter

Jeg har akkurat fått den nye utgaven av Våre Røtter i hende. Det som sjokkerer meg er at her sitter to historikere, Nils Johan Stoa og Lars-Jørgen Sandberg, og skriver om hvor viktig det er med kildeføring, men hvor er deres egen kildeliste, og hvor er henvisningene til de kildene de har brukt? Jeg har selv studert historie på universitetet den siste tida, og vet hvor strengt det er med kildeføring på oppgaver på dette studiet.

Slekt.no er en død side - det skjer ikke noe der. Allikevel trekkes denne fram som en viktig nettside. Se ellers denne omtalen på Slekt1.com.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar