fredag 4. januar 2013

Gamle papirer - gull verd!

I går skrev jeg litt om hvordan du kan komme i gang med slektsgransking. Men jeg nevnte ikke gamle papirer. Eller - de behøver ikke være veldig gamle. Min mor pleide for eksempel å ta med seg disse sangarkene fra begravelser hjem. De har vi tatt vare på, da de minimum inneholder navn og dato for begravelsen, men ofte også fødsel og død.

Menighetsblad kan også inneholde opplysninger om slekter gang. En del av disse finnes på Internett.

Er du fra gård, kan det finnes gamle dokumenter, for eksempel gamle skjøter. Jeg har sett papirer fra 1700-tallet på flere gårder. Det kan i tillegg være husmannskontrakter, føderådskontrakter og andre papirer som gårdbrukerene har ment har vært viktige nok til at de bør føres videre til neste bruker.

Aviser og avisutklipp er et annet eksempel på papirer som noen kan ha tatt vare på. Når noen har fylt år, fødsler, dødsfall og lysning for vielser er noen slike eksempler. Du kan også finne dette i dagens aviser. Dette har jeg skrevet litt om tidligere - se http://genealogiit.blogspot.com/2009/02/slekt-i-lokalavisa.html.

Skanna, gamle aviser finnes også i Nasjonalbiblioteket (søk etter "aviser" eller navnet på en avis). Aftenposten har sitt eget arkiv.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar