mandag 4. februar 2013

Hvem tror du at du er? Kari Simonsen

I denne episoden har vi fulgt skuespiller Kari Simonsen fra Oslo til Det Kongelige Teateret i København, der hennes forfader, tipp-tipp-oldefar Adam Gottlob Oehlenschläger (1779-1850), sitter og vokter teateret.

Oehlenschläger var hennes mor, Marie Louise Heibergs (1910-2007) forfader. Marie Louise var født Konow, og kom fra Bergen. Hun giftet seg med advokat Jon Simonsen (1900-1975). Hennes hjertebarn var Røde Kors og Mølleplassen barnehage i Oslo. De fikk fire barn sammen, deriblant Kari Simonsen.

Signe Konow (1871-1920) og Gustav Adolf Heiberg (1875-1948) var Marie Louises foreldre. Signe Heiberg var lærer i Oslo fra 1905, da hun begynte å undervise på Kristania Folkeskole. I starten var hun kun på jobb å ettermiddagen, men fra 1908 underviste hun både for- og ettermiddag.

Lærerskolen var en vanlig utdannelse for kvinner av borgerskapet på denne tida. Selv er jeg også fra en lærerfamilie. Min oldemor var ferdig utdannet i 1893, min mormor på 1920-tallet, og jeg 70 år senere. Det som var uvanlig, var at Signe Heiberg fortsatte å jobbe etter at hun hadde giftet seg med en advokat. Dette var forut for sin tid.

Men hvem var denne Konow-familien som Signe stammet fra? Tipp-tipp-tipp-oldefar Friedrich Ludwig Konow (1746–98) kom fra Schwerin i Mecklenburg i 1769. Sønnen Wollert (1779-1839) var visekonsul og kjøpmann i Bergen, og hans sønn Wollert Jr. (1809-1881) var poet. Han reiste til København for å få din utdannelse der. Der møtte han datteren til Adam Gottlob Oehlenschläger, Maria Louise Oehlenschläger (1818–1910), og giftet seg med henne i 1839.

Hva er så Adam Gottlob Oehlenschläger kjent for? Jo, han skrev Danmarks nasjonalsang Der er et yndigt land.

Kilder:
Wollert Konow 1779-1839
Wollert Konow Jr.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar