søndag 24. mars 2013

Kan du nok om kildene til å bruke dem?

Dersom du er nybegynner bruker du kanskje to kilder - folketellinger og kirkebøker. Men det finnes mange andre kilder, og du bør gjøre deg kjent både i det gamle og det nye Digitalarkivet for å få en god oversikt. Digitalarkivet er i en flytteprosess, og når denne er avsluttet vil du finne alt i det nye Digitalarkivet. I tillegg vil du finne kilder i RHD og Dokpro.

Men det er skrevet flere bøker om emnet. Det finnes egne håndbøker fra både Riksarkivet og Statsarkivene. Undertegnede har skrevet flere bøker, i tillegg til at det finnes flere bøker publisert fra 1943 til dags dato om slektsgransking i Norge.

Men når du har tilegnet deg denne kunnskapen, må du kunne bruke den. De fleste av disse bøkene sier noe om hvilke kilder som finnes og hvor du finner dem, men de sier lite eller ingenting om hvordan du skal bruke dem. I boka "Slektsgransking. Steg for steg med praktiske eksempler" (Aschehoug 2010) har jeg skrevet ned fremgansgmåten i flere eksempler.

Det er viktig å ha en god oversikt over kildene, for så å kunne kombinere dem rett. Les deg opp på slik at du kan mye om kildene, for deretter å kunne sette dette ut i praksis. Da vil du også kunne skrive en mer innholdsrik slektshistorie.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar