tirsdag 18. juni 2013

Ikke bare kirkebøker skal føres som kilde

Det har vært skrevet diverse om kildeføring på en del blogger de siste dagene. Men det skal føres kildehenvisning for alt du bruker av andres materiale, enten det er kirkebøker eller en bok noen har skrevet. Jeg har tidligere skrevet om dette i dette blogg-innlegget: http://genealogiit.blogspot.no/2013/01/kilder-og-kildehenvisninger.html.

Det finnes en guide til kildeføring som en komité har utarbeidet. God skikk. Om bruk av litteratur og kilder i allmenne, historiske framstillinger finner du på NFFO (Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening) sine hjemmesider på  http://www.nffo.no/viewfile.aspx?id=992 (PDF). Denne gjelder for oss slektsgranskere også.

Det finnes små programmer som kan hjelpe deg med å sette inn referanser til kilden i Word-dokumentet. To kjente programmer er  Zotero (gratis, www.zotero.org) og Endnote (http://endnote.com). Det finne også andre slike programmer. En sammenligning finnes på siden http://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_reference_management_software.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar