mandag 8. juli 2013

Finn hele familien

Når du leter etter slekt, så er det ofte at man finner barnet og foreldrene. Kirkeboka gir deg ett og ett barn (med mindre det er flerfødsler) ved dåp, konfirmasjon og død. Men ofte skulle vi ønske vi kunne finne hele familien, eller de fleste av dem på én gang. Så hvilke kilder kan hjelpe oss med det?

Mellom 1865 og 1910 finnes det flere folketellinger, noen for hele landet, noen for byene. I tillegg finnes folketellingen 1801. Disse vil liste alle som bor sammen på ett bestemt tidspunkt.

Landsdekkende folketellinger:
1801, 1865, 1875, 1891, 1900 og 1910

Folketellingen 1870 ble kun gjennomført i kjøpsteder og ladesteder (byer). Denne mangler for en
del områder. Bytellingen 1885 gjelder kun byer, samt Øst-Finnmark.

Kirkeboka kan også gi deg en samla oversikt over familien dersom de har flyttet på seg. Inn- og utflyttingslistene finnes som regel bakerst i kirkeboka.

Skifter og dødsfallslister er en annen kilde som nevner arvinger. Der vil du finne de av arvingene som lever når mor eller far dør.

Har familien utvandra, vil du som oftest kunne finne dem igjen i Emigrantprotokoller og passasjerlister. Men det er varierende om hele familien reiste sammen. Fra 1870-årene reiser ofte faren først, mens resten av familien kommer etter året etter.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar