fredag 5. juli 2013

Skriv din egen historie

Før eller siden kommer vi til et punkt der vi må rydde etter foreldrene våre. Og det er der du kan finne skjulte skatter. Jeg tenkte ikke på at jeg selv hadde fått koppevaksine før koppeattesten min dukket opp.

Blant mine egne saker fant jeg brever med adresser på. Brevene hadde ingen verdi for meg, men jeg tok dem med fordi adresser jeg hadde bodd på tidligere stod på konvolutten.

Flytteattester, helsebok, vaksinasjonskort og dåpsattest er eksempler på papirer som gir deg informasjon om deg selv. Kanskje har foreldrene bevart gamle attester fra foreldre eller besteforeldre. Disse er lettvint tilgang til informasjon, da det sparer deg mye leting i kirkeboka.

Gamle dagbøker er også spennende. Det forteller om folks dagligliv, men gir også et unikt innblikk i en persons liv. Det finnes flere typer dagbøker, og du kan også finne f.eks. reisedagbøker etter de som har vært ute i verden.

Noen tar også vare på gamle gratulasjonskort fra konfirmasjoner og brylluper. Dette gir deg datoer for hendelsen.

Registrer all informasjonen du finner i et slektsprogram. Du kan skanne dokumentet og legge det ved hendelsen, så kan du gå tilbake på den senere og lese originalen dersom det er noe du lurer på.

Bilder vil du som regel finne i en slik ryddesjau, både gamle og nye. Er dere flere søsken, kan dere låne dem og skanne dem, mens en av dere oppbevarer originalen. Du bør legge bildene et sikkert sted, og ha en ekstra sikkerhetskopi av disse.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar