tirsdag 13. august 2013

Funeral cards

I Norge får vi som regel et sangark i hånda når vi kommer i en begravelse. En begravelsessang har påtrykt navnet på den avdøde, og ofte når vedkommende var født og død. Dette kan være en nyttig kilde for oss nordmenn som har flere klausuler å forholde oss til. Men det finnes tilsvarende i USA, såkalte Funeral cards.

Det finnes en database over disse som per i dag rommer mer enn 23 900 kort. Denne finner du på www.genealogytoday.com/guide/funeral_cards.html. Står det "web" foran navnet, vil du ikke se selve kortet, men en avskrift.

Et eksempel på et slikt kort finnes på siden http://genTOD.com/A.mv?Y=B-38667-A.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar