torsdag 5. september 2013

Jernbanearbeidere i USA

Etter at masseutvandringen startet i 1880-årene, var jernbanen et vanlig fremkomstmiddel. Men nordmenn arbeidet også ved jernbanen. 

Baltimore & Ohio Railroad Co. åpnet den første jernbanestrek­ningen i USA i mai 1830. Denne gikk fra havnen i Baltimore til Ellicott Mills, og var bare 21 km (13 miles) lang (Semmingsen 1941:315–316). Jernbanen tvers over hele USA ble fullført først 10. mai 1869, da to av hovedlinjene møttes i Utah ved Promontory Point. Dette var Central Pacific og Union Pacific (Stover 1999:13,34–35).

Det finnes lister over arbeidere på disse sidene:
www.genealogytoday.com/guide/railroad-employees.html

To eksempler på arbeiderlister finner du her:
- http://www.rootsweb.ancestry.com/~nekeith/uproster.html?cj=1&sid=railway.html&netid=cj&o_xid=0000295820&o_lid=0000295820&o_sch=Affiliate+Externalhttp://freepages.genealogy.rootsweb.ancestry.com/~sponholz/uproster1959.html?cj=1&sid=railway.html&netid=cj&o_xid=0000295820&o_lid=0000295820&o_sch=Affiliate+External

Kilder:

- Semmingsen, Ingrid (1941). Veien mot vest. Utvandringen fra Norge til Amerika 1825–1865. Oslo: H. Aschehoug & Co.
- Stover, John F. (1999). The Routledge historical atlas of the American railroads. Routledge, New York and London: Routledge.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar